Saturday, November 18, 2006

A TE MESOHET PERMENDSHPO JO

TABELA E SHUMEZIMIT DUHET TE MESOHET PERMENDSH